Překlady

z angličtiny

  • korespondence a běžné texty
  • technika (strojírenství, fotografická technika, kancelářská technika, počítače + příslušenství, software, medicínská technika apod.)
  • psychologie, sociologie, religionistika a další obory

do angličtiny

  • korespondence a kratší texty

základní informace:

Základem pro stanovení termínu a ceny je rozsah zdrojového textu. U elektronických textů se cena vypočítá předem podle počtu slov zdrojového textu, u textů dodaných v strojově nečitelné podobě (tištěný text, obrázky, PDF soubory obsahující skeny) se předem odhadne rozsah textu, účtuje se pak počet slov cílového (přeloženého) textu.

Zakázku v běžných textových nebo obrazových formátech či pdf je možno zadat i převzít osobně, poštou, elektronickou poštou (e-mailem), zasláním odkazu ke stažení.

V případě potřeby zajistím i grafickou úpravu přeloženého materiálu.

reference

  • překlad knihy Velká kniha k Adobe Photoshop 7.0 (Computer Press 2002)
  • překlad knihy Adobe PageMaker 7.0, oficiální výukový kurz (SoftPress 2002)
  • překlad knih Adobe Illustrator 10, oficiální výukový kurz a Adobe Illustrator CS, oficiální výukový kurz (SoftPress 2003 a 2004)
  • překladu knihy Adobe Premiere 6.5, (Computer Press) 2003
  • 14 let spolupráce se společností Skřivánek a dalšími překladatelskými agenturami